Limbindare

Perfect-Binder-2000

Perfect Binder 2000

är utvecklad efter konceptet - "on-demand binding". Detta innebär att den ekonomiskt och tekniskt skall bemöta behovet av att enkelt och snabbt binda in böcker. Denna helomslagslimbindare passar därför utmärkt på copy-shopar, digitaltryckerier, interntryckerier, företag och organisationer, där man regelbundet binder mindre upplagor. PB-2000 fräser pappersbunten automatiskt, applicerar smältlimmet, och lägger på helomslaget, som också bigas i samma moment. Allt gjort på 30 sekunder!

pdf_symbol Perfect Binder 2000


DB-200

DB-200

är en värmelimbindare, lämplig för copy-shopar, digitaltryckerier, interntryckerier, företag och organisationer, där man regelbundet binder mindre upplagor upp till medel volyms upplagor.
Denna användarvänliga bindare är idealisk för kortare körningar efter bind on demand konceptet.
Upp till 200 böcker/timme kan produceras med eller utan omslag. DB-200 kan köras både automatiskt och manuellt, om inte maskinen används så går den ner i ett standby läge. DB-200 fräser pappersbunten automatiskt, applicerar smältlimmet, och lägger på helomslaget, som också bigas i samma moment.

pdf_symbol DB-200


FKS-KB-2000

KB 2000

är en värmelimbindare lämplig för copy-shopar, digitaltryckerier, interntryckerier, företag och organisationer där man regelbundet binder mindre upplagor upp till medel volyms upplagor.
Denna användarvänliga bindare är idealisk för kortare körningar efter bind on demand konceptet.
KB 2000 använder sig av ett limtråg med bl.a. två limrullar som normalt bara återfinns på större produktionsmaskiner. Den jobbar dessutom med pneumatik vilket ger ett väldigt snyggt slutresultat.
Upp till 320 böcker/timme kan produceras med eller utan omslag.
Om maskinen inte används så går den ner i ett standby läge.

pdf_symbol KB-2000