Fastback

Fastback-9

Fastback 9

Den perfekta inbindningsmaskinen till varje kontor. Fastback 9 är designad för att det ska vara enkelt och gå snabbt att binda in ett dokument. Du placerar pappersbunten som skall bindas in tillsammans med en limrygg i maskinen, trycker på maskinens enda knapp och 40 sekunder senare har du en färdig bindning.

Fastback 9 har ingen uppvärmningstid vilket innebär att du kan binda in dokument direkt efter det att maskinen slås på.

Till fastback 9 kan man även använda s.k. Image strips för att profilera sitt dokument. Det finns flera standardryggar att välja på. Dessa kan man även få märkta med sin egen logotyp eller så designar man en helt egen.

pdf_symbol Fastback 9


Fastback-15

Fastback 15

inbindningslösning överallt där krav på flexibilitet och produktionskapacitet är större. Den klarar att binda in dokument från 10 upp till 350 pappersark (80g/m2) på endast 15 sekunder. Fastback 15 är utvecklad med tanke på Copy-shopar, kopieringsavdelningar på företag och myndigheter, som bindningskomplement till högvolymsprintrar och digitala tryckpressar samt andra verksamheter där bindningsbehovet är stort.

pdf_symbol Fastback 15